Czy ChatGPT zagraża prywatności użytkowników?

Udostępniony do powszechnego użytku w grudniu 2022 roku ChatGPT to bez wątpienia jeden z najnowocześniejszych jak dotąd systemów sztucznej inteligencji (AI, z ang. Artificial Intelligence). W odróżnieniu od wielu stosowanych od lat rozwiązań – w tym także popularnych chatbotów – ChatGPT jest w stanie skutecznie komunikować się z użytkownikami w sposób niezwykle naturalny; właściwie rzecz biorąc, odpowiedzi generowane przez ten system trudno jest odróżnić od treści stworzonych przez człowieka.

Taki stan rzeczy sprawił, że ChatGPT bardzo szybko znalazł zastosowanie w tak różnych dziedzinach jak np.:

  • obsługa klienta (udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez klientów),
  • analiza danych,
  • produkcja treści marketingowych.

Taki stan rzeczy nie powinien przysłaniać nam jednak potencjalnych zagrożeń związanych z tym oprogramowaniem. Wydaje się, że jednym z najważniejszych są obawy dotyczące prywatności danych użytkowników. Czy ChatGPT zagraża prywatności użytkowników?

Czy ChatGPT to zagrożenie dla prywatności użytkowników?

To, w jakim kierunku ostatecznie rozwinie się oprogramowanie znane powszechnie jako ChatGPT, nie jest jeszcze wiadome – potencjał jest naprawdę ogromny. Nie mamy również pewności odnośnie tego, czy ChatGPT to zagrożenie dla użytkowników.

Z jednej strony oparty na sztucznej inteligencji ChatGPT to tylko i wyłącznie narzędzie, którego mechanizm działania opiera się na algorytmach z zakresu uczenia maszynowego, z drugiej zaś trzeba liczyć się z dość poważnym ryzykiem tego, że może on zostać z powodzeniem wykorzystany w celach niezgodnych z prawem lub przynajmniej nieetycznych.

NordVPN baner - back to school

ChatGPT a prywatność użytkowników – czy jest zagrożenie?

Jak już wspomnieliśmy, ChatGPT działa w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego. Oznacza to, że nowe, unikalne treści są generowane na podstawie danych, które są dostarczane systemowi w ramach zapytań składanych mu przez użytkowników. W pewnym sensie mechanizm ten działa na zasadzie kuli śnieżnej, ponieważ im więcej danych otrzymuje ChatGPT, tym lepsze daje on odpowiedzi.

Niestety, wraz z dynamicznie rosnącą liczbą danych wzrasta również realne ryzyko naruszenia prywatności użytkowników korzystających na co dzień z internetu.

Jak się okazuje, taki stan rzeczy wynika z bardzo prostej przyczyny: wprowadzenie do ChatGPT danych osobowych (mogą być to np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ale także numer rachunku bankowego itp.) to czynnik, który może niestety doprowadzić do przekazania tych informacji osobom niepożądanym. Wprawdzie nic nie wskazuje na to, by twórcy systemu umyślnie dążyli do powstawania problemów z bezpieczeństwem danych… ale to nie z ich strony spodziewamy się zagrożenia, a wręcz przeciwnie: funkcjonowanie ChatGPT, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych systemów z tej kategorii, może być potraktowane jako cel ze strony cyberprzestępców. Jeśli dodamy do tego fakt, że w pamięci ChatGPT mogą zapisywać się treści zapytań składanych przez użytkowników oraz otrzymywanych odpowiedzi, stwarza to realne zagrożenie, że treści trafią do osób o złych zamiarach.

Łatwo możemy wyobrazić sobie sytuację, w której pracownik IT wykorzystuje sugestie ChatGPT dotyczące tego, jak ma wyglądać kod aplikacji mobilnej itp. Jeśli będą tam znajdowały się informacje pozwalające na zlokalizowanie, jakiej aplikacji dotyczy kod, stwarza to niestety świetną okazję dla hakerów.

Zagrożenia dla prywatności związane z ChatGPT. Podsumowanie

ChatGPT  to świetne rozwiązanie; nie będzie przesadą stwierdzenie, że jest to jeden z największych kamieni milowych rozwoju, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję oraz gospodarkę cyfrową. Jednocześnie, nie wolno zapominać o potencjalnych zagrożeniach, jakie wiążą się z tym systemem. Ważne są takie ryzyka jak np. błędne informacje podawane przez ChatGPT (stąd konieczność fact checkingu i weryfikacji odpowiedzi generowanych przez ten system). Oprócz tego należy jednak mieć na uwadze, że ChatGPT stanowi – lub może stanowić w przyszłości – realne ryzyko przejęcia danych użytkowników z niego korzystających. Jak zmniejszyć ryzyko z tym związane? Kluczem do sukcesu jest niepodawanie wrażliwych informacji.