Jakie jest znaczenie RODO dla prywatności w sieci?

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zaczęło obowiązywać od maja 2018 roku. Wprowadzenie go wniosło ze sobą wiele zmian, na które firmy, a także osoby prowadzące swoją działalność w Internecie nie były w pełni gotowe. Dlaczego? Otóż jednym z najważniejszych wymogów RODO stało się uzyskanie zgody od użytkowników na przetwarzanie danych osobowych, a także umożliwienie im łatwego wycofania się z niej. Rozumiana tak ochrona danych użytkowników wymusiła na prowadzących działalność w sieci gruntowną zmianę w polityce prywatności, dotyczącej między innymi zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Czego dotyczy ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), jest regulacją Unii Europejskiej, która ma ogromne znaczenie dla prywatności w sieci. Określa ono bowiem prawa i obowiązki firm, instytucji publicznych, użytkowników Internetu oraz wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe. Wraz z wejściem go w życie, w maju 2018 roku, przedstawiony został szereg zasad dotyczących przejrzystości, minimalizacji oraz ograniczonego przetwarzania danych. Oznacza to, że wszelkie operacje, na danych osobowych, w tym: zbieranie ich, przetwarzanie oraz przechowywanie  powinny odbywać się w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Dostęp mogą mieć do nich tylko podmioty uprawnione. Korzyści płynących z tej zmiany jest wiele, jednak do najważniejszych należą przede wszystkim:

 • większa kontrola użytkowników Internetu nad swoimi danymi osobowymi,
 • większa ochrona prywatności w sieci,
 • wyższe standardy bezpieczeństwa stron Internetowych,
 • wyższy poziom zaufania pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą.

Dwie kluczowe zasady RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wraz ze swoim zaistnienie, wprowadziło w życie dwie zasady: “Privacy by Design” oraz “Privacy by Default”. Dzięki nim, każdy podmiot przetwarzający dane osobowe ma obowiązek projektować swoje produkty i usługi, tak aby zapewnić maksymalną ochronę prywatności, korzystającym z nich użytkowników. Te dwie zasady wymusiły również na twórcach aplikacji i systemów, tworzenie ich w sposób, który w jak najmniejszym stopniu wykorzystuje dane osobowe, a zgodę na większy zakres działań w tym temacie może wyrazić jedynie użytkownik, zmieniając wcześniejsze ustawienia.

NordVPN baner - back to school

Privacy by Design

Celem Privacy by Design, jest zapewnienie prywatności użytkownikom już na etapie projektowania systemu i aplikacji. Obecnie stanowi ono podstawę działań na rzecz ochrony danych osobowych w wielu krajach, w tym na terenie Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje RODO. Privacy by Design opiera się na:

 • ochronie na etapie projektowania, zamiast na etapie wdrażania i modyfikacji, co eliminuje wiele niepotrzebnych problemów,
 • silnych zabezpieczeniach i kontroli – szyfrowanie danych, kontrole dostępu, uwierzytelnianie,
 • ograniczeniu zbieranych i przetwarzanych danych do tych, które są niezbędne w realizacji celu systemu,
 • przejrzystości działań – łatwy dostęp użytkowników do polityki prywatności firmy, a także zasad przetwarzania i korzystania z danych. 

Privacy by Default

Zasada Privacy by Default zakłada, że ochrona prywatności powinna być integralną częścią każdego systemu i aplikacji, jako domyślne ustawienie, bez potrzeby dodatkowej ingerencji użytkownika. Zgodnie z nią Privacy by Default zapewnia:

 • ochronę domyślną w jak najszerszym zakresie, czyli dotyczy zaledwie tych danych, które są potrzebne oprogramowaniu do pracy,
 • łatwe dostosowywanie ustawień prywatności do preferencji użytkownika,
 • zmianę w dostępie do danych jedynie za zgodą użytkownika.

Znaczenie RODO dla prywatności w sieci

RODO ma niezwykle kluczowe znaczenie dla prywatności w sieci, gdyż reguluje wszystkie najważniejsze procesy związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych, tak aby podmioty działające i świadczące usługi w Internecie nie działały na niekorzyść użytkownika. Dzięki RODO posiada się wgląd, opcję modyfikacji  i usuwania swoich danych, a w razie naruszenia prawa dotyczącego ich ochrony, można wnieść skargę do organu nadzorczego.